Ulvajanniemi-yhdistys ry
Tarinamme

Ulvajanniemen synty 1944

Valkeakosken kauppala perustettiin vuonna 1923. Seuranneet vuodet olivat nousu-ja laskukausia. Varsinkin 1930-luvun vallinnut pulakausi koettiin Valkeakoskellakin erittäin raskaana. 

Vuosikymmenen loppupuolella alkanut nousukausi toi uuden luvun kauppalan kehityksessä. Talvisodan jälkeen alkanut jälleenrakennuskausi oli ratkaisevaa aikaa Valkeakosken kehityksessä yhdeksi merkittävimmäksi teollisuuspaikkakunnaksi keskisessä Hämeessä. Ratkaisevia tekijöitä olivat Karjalasta saapunut siirtoväki, Säterin Osakeyhtiön perustaminen 1940-luvun alussa ja teollisuuslaitosten rakentaminen Valkeakosken Kirjasniemeen. 

Kun alueluovutusten vuoksi koti- ja työpaikkaa vailla oleva väestö haki samoihin aikoihin uusia elinmahdollisuuksia, muodostui Säterin Osakeyhtiön henkilökunta hyvin karjalaisvaltaiseksi. Suurin osa heistä oli luovutetun alueen teollisuuskeskuksista, mutta myös huomattava määrä tilansa menettäneitä maanviljelijöitä, lähes kaikista Karjalan pitäjistä.

Syksyllä 1944 yhtiö osti noin 40 hehtaarin kokoisen maa-alueen tehdasta vastapäätä olevasta Ulvajanniemestä. Kun asemakaava oli laadittu ja alueelle johtavat tiet sekä sillat rakennettu, voitiin aloittaa omakotitalojen sarjavalmistus. Omakotitalojen rakennustyyppien suunnittelun suoritti arkkitehtipari Martta Martikainen ja Ypyä-Ragnar Ypyä. Myöhemmässä vaiheessa myös arkkitehti Veikko Malmio.


Ulvajanniemen rakentaminen alkoi Säteri Oy:n toimesta ja se johtui monesta eri syystä; vesien kiertämä tietön Ulvajanniemi mataline ja rehevine rantoineen ja tulevan asutusalueen tyypillisesti karuine näkymineen oli kuin haaste uusille rakentajille.

Niinpä vuoden 1945 alussa, kun yhtiö päätti ryhtyä toteuttamaan omaa laajaa omakotisuunnitelmaa, oli ensimmäisenä rakennettava suuritöinen tie siltoineen ja sekä raivattava että asemakaavoitettava koko alue, ennen kuin varsinaiseen rakennustyöhön voitiin ryhtyä.

Talot menivät kuin kuumille kiville ja näin ollen rakennuksia tehtiin kaikille halukkaille. Halukkaita omakotirakentajia ilmoittautui heti neljäkymmentä. Valittavana oli kolme eri tyyppistä arkkitehtien Martta Martikainen-R. Ypyän suunnittelemaa omakotitaloa, joissa kussakin oli tilaa kolmelle eri perheelle.


Ensimmäiset asukkaat muuttivat Ulvajanniemeen joulukuussa 1945, jolloin valmiina oli 15 taloa.


Tällä hetkellä Ulvajanniemessä on 125 omakotitaloa ja 9 kerrostaloa. Ulvajanniemi-yhdistyksen alueella on yli 200 omakotikiinteistöä.