Ulvajanniemi-yhdistys ry

Tarinamme

Ulvajanniemen synty

1944

Valkeakosken kauppala oli perustettu vuonna 1923. Seuranneet vuodet olivat nousu-ja laskukausia. Varsinkin 1930-luvun vallinnut pulakausi koettiin Valkeakoskellakin erittäin raskaana.

Vuosikymmenen loppupuolella alkanut nousu kausi toi uuden luvun kauppalan kehityksessä. Talvisodan jälkeen alkanut jälleenrakennuskausi oli ratkaisevaa aikaa Valkeakosken kehityksessä merkittävimmäksi teollisuuspaikkakunnaksi keskisessä Hämeessä. Ratkaisevia tekijöitä olivat Karjalasta saapunut siirtoväki, Säterin osakeyhtiön perustaminen (1940-luvun alussa) ja teollisuuslaitoisten rakentaminen Valkeakoskella Kirjasniemeen. 

Kun alueluovutusten vuoksi koti-ja työpaikkaa vailla oleva väestö samoihin aikoihin haki uusia elinmahdollisuuksia, muodostui Säterin Osakeyhtiön henkilökunta hyvin karjalaisvaltaiseksi. Suurin osa heistä oli luovutettu alueen teollisuuskeskuksista, mutta myös huomattava määrä tilansa menettäneitä maanviljelijöitä lähes kaikista Karjalan pitäjistä.


Syksyllä 1944 yhtiö osti noin 40 hehtaarin kokoisen maa-alueen tehdasta vastapäätä olevasta Ulvajanniemestä. Kun asema kaava oli laadittu, sekä alueelle johtavat tiet ja sillat rakennettu. Voitiin aloittaa omakotitalojen sarjavalmistus. Omakotitalojen rakennustyyppien suunnittelun oli suorittanut arkkitehti pari Martta Martikainen ja Ypyä-Ragnar Ypyä. Myöhemmässä vaiheessa myös arkkitehti Veikko Malmio.


Ulvajanniemen rakekentaminen alkoi Säteri Oy:n toimesta johtui monesta eri syystä. Vesien kiertämä tietön Ulvajanniemi, mataline  ja rehevine rantoineen ja tulevan asutusalueen tyypillisesti karuine näkymineen oli kuin haaste uusille rakentajille. 


Niimpä vuonna 1945 alussa, kun yhtö päätti ryhtyä toteuttamaan omaa laajaa omakotisuunnitelmaa, oli ensimmäisenä rakennettava suuritöinen tie siltoineen, sekä raivattava ja asemakaavoitettava koko alue ennenkuin varsinaiseen rakennustyöhön voitiin ryhtyä.


Talot menivät kuumille kiville ja niimpä rakennuksia tehtiin kaikille halukkaille. Halukkaita omakotirakentajia ilmoittautui heti neljäkymmentä. Valittavana oli kolme eri tyyppistä arkkitehtien Martta Martikainen-R. Ypyän suunnittelemaa omakotitaloa, joissa kussakin oli tilaa kolmelle eri perheelle. Ensimmäiset asukkaat muuttivat Ulvajanniemeen joulukuussa 1945 jolloin valmiina oli 15 taloa.

 


Tällä hetkellä ulvajanniemessä on 125 omakotitaloa ja 9 kerrostaloa. Ulvajanniemen-yhdistyksen alueella on yli 200 omakotikiinteistöä.